Mühendislik Deney Setleri
  (Edibon) Mühendislik Deney Setleri
      Fizik
      Elektronik
      Haberleşme
      Elektrik
      Enerji
      Mekatronik ve Otomasyon
      Mekanik ve Malzeme
      Akışkanlar Mekaniği ve Aerodinamik
      Termodinamik ve Termoteknik
      Proses Kontrol
      Kimya Mühendisliği
      Gıda ve Su Teknolojileri
      Çevre Mühendisliği
      Biyomedikal Mühendislik
  (Pragma Industries) Hidrojen Enerjisi ve Yakıt Pili Deney Setleri
      Yakıt Pili Eğitim Setleri
      Yakıt Hücreleri
      Yakıt Hücresi Test Ekipmanları
      Elektronik Yükler
      Hidrojen Depolama
 
   Fizik, Kimya, Biyoloji Deney Setleri
  Bilgisayar Destekli Fizik, Kimya, Biyoloji Deney Setleri
      İlköğretim
      Ortaöğretim
  Fizik, Kimya, Biyoloji Deney Setleri
  Mikroskop
      Optika
      Ken-a-Vision
  Anatomi
  Modelscience
 
   Matematik Eğitim Setleri
  1-5 Matematik Seti
  6-8 Matematik Seti
 
   Temsilcilikler
  Edibon
  Pragma Industries
  Optika
  Dataharvest
  Ken-a-Vision
  MAD Education
  3B Scientific
  Modelscience
 
Model Chemlab Simülatörü

Ekran Görüntüleri

ChemLab Profesyonel (LabSihirbazı)
ChemLab Standard

ChemLab Tasarımı

 • Yaygın laboratuar yöntemlerine göre modellenmiş, kullanımı kolay laboratuar arabirimi
 • Öğrencinin notlarını ve çalışmalarını saklayabileceği ortam
 • Gerçek zamanlı hareketlendirilebilen interaktif simülasyon cihazı
 • Kullanıcının lab simülasyonları oluşturması için Laboratuar Sihirbazı
 • Yazılım için uyumlu yardımcı simülasyonlar oluşturma imkanı
 • Gösterge modu kullanıcının simülasyonu izlemesini ve tekrarlamasını sağlar.
 • RasMol moleküler görüntüleyici ile birlikte
 • Periyodik Tablo sınav uygulamalı

Laboratuvar Ekipmanı

 • Beherglas, erlenmayer ve balonlar, deney tüpleri, dereceli silindir, büret, damlalık, pipetler, saat camı, bünher hunili nuçe erleni, bunsen ocağı, ısıtıcı plakası /Manyetik karştırıcı, karıştırma çubukları, buharlaştırma çanağı, kalorimetre, iletkenlik ölçer, geiger sayacı, potansiyometre, spektrofotometre ve vb.
 • Teraziler: santigram, elektronik, yüksek hassasiyetli terazi
 • Distilasyon kurulum ekkipmanları:Isıtma ceketli distilasyon balonu, distilasyon başlığı, soğutucu ve distilasyon vakum adaptörü

Genel Laboratuvar İşlemleri

 • Titrasyon, saflaştırma / boşaltma
 • Isıtma ve sıcak/soğuk su banyosu
 • Sıcaklık, ağırlık, pH, iletkenlik, voltaj ve hacim ölçümleri
 • Titrasyon eğrisi çizimi

Geniş İçerikli Önceden Tasarlanmış Laboratuvar Simulasyonları

 • Asit/baz reaksiyonları, bağ laboratuvarı, katyon reaksiyonları, elektrokimya, denge, alev laboratuvarı, fraksiyonel distilasyon, fraksiyonel kristalleşme, gaz yasaları, gravimetrik analiz, kinetik, nükleer kimya, redoks reaksiyonları, stokiyometri, termal kimya, hacimsel analiz, su kalitesi, zayıf asit titrasyonu ve daha fazlası.
 • Yukarıda belirtilen deneylere ek olarak UDL Kütüphanesine gönderilen ve bilgi paylaşımına yönelik üçüncü şahıslar tarafından oluşturulan deneyler mevcuttur. Lütfen Tıklayınız >>

Laboratuvar Sihirbazı (Profesyonel Sürüm)

 • Kullanıcıların kendilerine özgü deney simülasyonlarını oluşturmalarına olanak verir.
 • Laboratuvar sihirbazı yeni deney oluşturma sürecinde adım adım kullanıcıya yardımcı olur.
 • Metin ve simülasyon oluşturma dosyası
 • Geniş kimya veri tabanı ile kullanıcıya yeni kimyasallar ekleme imkanı sağlar.

YENİ *Laboratuvar Görüntüleme Modu

 • Profesyonel kullanıcıların lab simülasyonlarını uyguladıkları şekilde kaydetmelerini ve demo dosyasında saklamalırına olanak verir.
 • Demonstrasyon dosyasına kullanıcının yorumları ve saklamak istediği özel notları eklenebilir.
 • Metin ve simülasyon oluşturma demo dosyası
 • ChemLab Profesyonel ve Standart sürümlerinde yeniden görüntüleme özelliği mevcuttur.

Model Science Web Sitesinden Ücretsiz Güncelleme

 • Kayıtlı üyeler güncellemeleri ve yeni Lab simülasyonlarını Model science web sitesinden indirebilirler.

Uygulamanın Avantajları

 • Uzaktan öğrenme için ideal
 • Tehlikeden uzak
 • Lab çalışması öncesi ön hazırlık imkanı
 • Çevre dostu
 • Ucuz
 • Zamandan tasarruf sağlayan

Teknik Gereklilikler

 • 8MB RAM VGA veya dah yüksek Windows® Vista/XP/98/ME/NT/2000
 • Mac OS X; Version 10.1.5veya daha yüksek

ChemLab’da Mevcut Laboratuar Ortamları

LABORATUVAR ORTAMI TANIMLAMA PLATFORM
     
Asetat Tampon Tampon çözeltiden zayıf asite pH’ın karşılaştırılması Win/OS X
Asit baz Titrasyonu Güçlü Asit baz titrasyonunu gerçekleştirmek ve titrasyon eğrisini çizmek Win/Mac/OS X
Magnezyumun Atomik Ağırlığı Ürün hidrojen gazından magnezyumun atomik ağırlığının hesaplanması Win/Mac/OS X
Terazi Laboratuvarı Üç farklı terazinin hassasiyetinin belirlenmesi Win/OS X
Bağ Laboratuvarı İyonik ve kovalent bağların kimyasal davranışlarının incelenmesi Win/OS X
Katyon ve Anyon Reaksiyonu Bu laboratuvar ortamında katyon ve anyon reaksiyonları incelenebilir. Win/Mac/OS X
Charles Kanunu Bu laboratuvar ortamında sabit basınç altında hacim ve sıcaklık arasındaki ilişki incelenebilir. Win/OS X
Ham Petrolün damıtılması Fraksiyonel distilasyon yöntemi ile ham petrolün bileşenlerine ayrılması Win/Mac/OS X
Laboratuvar ortamında Spesifik Isının belirlenmesi Bu laboratuvar ortamında metalin spesifik ısısını bir kalorimetre ile belirlenmesi Win/Mac/OS X
Çift Yer Değiştirme Reaksiyonu Basit bir çift yer değiştirme reaksiyonu incelenebilir Win/OS X
Dumas Metodu (İdeal Gaz Yasası) İdeal gaz yasasını kullanarak bir gazın moleküler ağırlığının belirlenmesi Win/OS X
Elektrokimyasal Hücre Elektrokimyasal hücrelerin üretimi ve bunların voltajlarının ölçülmesi Win/Mac/OS X
Alev kimyası Yüksek ısıda ışık emisyonun incelenmesi olanaklıdır. Win/Mac/OS X
Fraksiyonel Kristalleşme Bu laboratuvar ortamında kimyasal çözünürlük özellikleri incelenebilir. Win/Mac/OS X
Gazların Sıkıştırlması Sabit ısıda gazlarda hacim ve basınç arasındaki ilişkinin incelenmesi olanaklıdır. Win/OS X
Kloridin Gravimetrik Analizi Bu laboratuvar ortamında bilinmeyen klorid yüzdesinin gravimetrik analizle belirlenebilir. Win/Mac/OS X
YENİ / Yarı Ömür Laboratuvarı Bir radyoaktif izotobun yarı ömrünü belirlemek mümkündür. Win/OS X
Titrasyonla Sert Suyun Analizi Titrasyonla su içindeki kalsiyum ve magnezyum oranının ölçümü yapılabilir. Win/Mac/OS X
Nötrolizasyon Isısı NaOH ile HCL’in nötrolizasyon ısısının hesaplanması olanaklıdır. Win/OS X
Hidrat Formülü Bir hidrat formülünün hesaplanması olanaklıdır. Win/Mac/OS X
Demir (II) Redoks Titrasyon Bilinmeyen miktarda bir demir (II) sülfatda redoks titrasyon yöntemiyle demir yüzdesinin hesaplanması mümkündür. Win/Mac/OS X
YENİ / Hekzanın Işıklı katalize Brominasyonu Hekzan ve Bromid arasındaki reaksiyonda ışık kataliz olarak kullanılır. Win/OS X
Hidrojen Gazının Molar Hacmi Hidrojen gazının molar hacminin hesaplanması mümkündür. Win/OS X
Moleküler Görüntüleyici Laboratuvarı Bu laboratuvar ortamında RasMol moleküler görüntüleyici moleküler yapıları görüntülemek için kullanılır. Win
YENİ / Nükleer Kimya Laboratuvarı Farklı radyasyon çeşitlerinin incelenmesi mümkündür. Win/OS X
Oksijen Üretimi Oksijen, potasyum kloritin ayrışmasından üretilir. Win/Mac/OS X
Redoks Reaksiyonunda Reaksiyon Kinetiği İyotun hidrojen peroksitle oksitlenmesinden oluşan reaksiyon kinetiğinin araştırılması Win/Mac/OS X
Bilinmeyen Asit-Baz Titrasyonu Bu laboratuar ortamında bilinen bir bazla bilinmeyen asitlerin titrasyonunun araştırılması yapılabilir. Win/OS X
Spektrometre Laboratuvarı Spektrometrenin kullanılması ve Beer-Bouger Yasası Win/OS X
YENİ / NaOH Çözeltisinin Standartizasyonu Laboratuvarı KHP ile NaOH çözeltilerinin standardizasyonu Win/OS X
Kloridin Hacimsel Analizi Bilinmeyen miktardaki kloridin yüzdesini hesaplamak için hacimsel analiz kullanılır Win/Mac/OS X
Bakır (II) Sülfatın Hacimsel Analizi Bakır(II) tuz içersindeki kütle yüzdesinin , volumetrik analiz yöntemiyle tayini. Win/Mac/OS X
Tuzlu Su Konsantrasyonunda iletkenlik Tuz konsantrasyonunun, iletkenlik ölçümü ile tayini Win/Mac/OS X
Titrasyonla Tuzlu Su Konsantrasyonu Titrasyonla sudaki tuz konsantrasyonunu hesaplama Win/Mac/OS X
Zayıf Asit Titrasyonu Zayıf asit-baz titrasyonunu gerçekleştirme ve titrasyon eğrisini oluşturma Win/OS X

 

Sayfaya Gitmek İçin Tıklayınız >>