Mühendislik Deney Setleri
  (Edibon) Mühendislik Deney Setleri
      Fizik
      Elektronik
      Haberleşme
      Elektrik
      Enerji
      Mekatronik ve Otomasyon
      Mekanik ve Malzeme
      Akışkanlar Mekaniği ve Aerodinamik
      Termodinamik ve Termoteknik
      Proses Kontrol
      Kimya Mühendisliği
      Gıda ve Su Teknolojileri
      Çevre Mühendisliği
      Biyomedikal Mühendislik
  (Pragma Industries) Hidrojen Enerjisi ve Yakıt Pili Deney Setleri
      Yakıt Pili Eğitim Setleri
      Yakıt Hücreleri
      Yakıt Hücresi Test Ekipmanları
      Elektronik Yükler
      Hidrojen Depolama
 
   Fizik, Kimya, Biyoloji Deney Setleri
  Bilgisayar Destekli Fizik, Kimya, Biyoloji Deney Setleri
      İlköğretim
      Ortaöğretim
  Fizik, Kimya, Biyoloji Deney Setleri
  Mikroskop
      Optika
      Ken-a-Vision
  Anatomi
  Modelscience
 
   Matematik Eğitim Setleri
  1-5 Matematik Seti
  6-8 Matematik Seti
 
   Temsilcilikler
  Edibon
  Pragma Industries
  Optika
  Dataharvest
  Ken-a-Vision
  MAD Education
  3B Scientific
  Modelscience
 
Akışkanlar Mekaniği ve Aerodinamik - (Edibon) Mühendislik Deney Setleri - Mühendislik Deney Setleri

TEMEL AKIŞKANLAR MEKANİĞİ MODÜLER SİSTEMLER
AKIŞKANLAR MEKANİĞİ DENEY ÜNİTELERİ
TEMEL AKIŞKANLAR MEKANİĞİ MODÜLER SİSTEMLER
Temel Servis Üniteleri
Temel Hidrolik Besleme Sistemi
Modüller
Jet Çarpmalı Deney Modülü
Bent Çevresinde Akış
Orifis Gösterimi
Doğal ve Zorlanmış Vorteks
Hidrostatik Basınç
Ölü Ağırlık Kalibratörü
Metasantrik Yükseklik
Alçak Basınç Ölçüm Sistemi (vakum ölçer)
Pitot Statik Tüp Modülü
Akışkan Özellikleri Deney Modülü
Akışkan Statiği ve Manometresi Deney Modülü
Rotametre Modülü
Bernoulli Teoremi Gösterimi
Ventüri, Bernoulli ve Kavitasyon Ünitesi
Osborne-Reynolds Gösterimi
Yatay Osborne-Reynold Gösterimi
Venturi Tüplerde Porlu Yatak Çalışma Modülü (Darcy Eşitliği)
Akış Gözlemleme Kanalları
Laminar Akış Gösterimi
Vorteks Akış ölçeri
Kavitasyon Gösterimi
Akış Kanalları, uzunluk: 1m
Akış Ölçer Gösterimi
Orifis ve Doğal Jet Akışı
Dirseklerde Enerji Kaybı
Borularda Enerji Kaybı
Temel Boru Şebekesi Ünitesi
Seri/Paralel Pompa
Eksenel Akış Türbini
Radyal Akış Türbini
Akışkanlar Mekaniği Modülleri İçin Bilgisayar Destekli Öğretim Yazılımı Sistemi
Akışkanlar Mekaniği Modülleri İçin Bilgisayar Destekli Eğitim Yazılımı Sistemi (Sonuç Hesaplama ve Analiz)
AKIŞKANLAR MEKANİĞİ DENEY ÜNİTELERİ
Hidrostatik ve Akışkan Özellikleri Çalışma Ünitesi
Laminar Akış Gözlemleme ve Analiz Ünitesi
Bilgisayar Kontrollü Borularda Sürtünme Kaybı Deney Seti (Hidrolik Tankla Birlikte)
Borularda Sürtünme Kaybı Deney Seti (Hidrolik Tankla Birlikte)
Borularda Sürtünme Kaybı Deney Seti (Temel Hidrolik Besleme Sistemi ile Birlikte)
Borularda Sürtünme Kaybı Deney Seti
Borularda Sürtünme Kaybı Deney Seti Bilgisayar Destekli Eğitim Yazılımı Sistemi (Sonuç Hesaplama ve Analiz)
Bilgisayar Kontrollü Boru Şebekesi Ünitesi (Hidrolik Tankla Birlikte)
Boru Şebekesi Ünitesi (Hidrolik Tankla Birlikte)
Bilgisayar Kontrollü Su Çekici Ünitesi
Manometreler ve Çoklu Manometreler (Değişik tiplerde)
Basınç Ölçüm Ünitesi
Hassas Basınç Ölçüm Kalibratörü
Basınç Ölçümü ve Kalibrasyon Ünitesi
Düşen Top Viskozimetresi ve Sürüklenme Katsayısı
Hidrojen Kabarcıkları Akış Gözlemleme Ünitesi
Akış ölçer Gösterimi Ünitesi
Hava Akışı Çalışma Deney Ünitesi
Bilgisayar Kontrollü Sıkıştırılabilen Sıvıların Akışı Deney Ünitesi
Sabit Hava Basınçlı Su Eğitim Sistemi
Bilgisayar Kontrollü Depolama Haznelerinde Geçici Drenaj Prosesleri Deney Ünitesi
Bilgisayar Kontrollü Hidrolojik Sistemler, Simülatör ve Sulama Sistemi Ünitesi (4x2m)
Bilgisayar Kontrollü Hidrolojik Sistemler, Simülatör ve Sulama Sistemi Ünitesi (2x1m)
Hidrolojik Sistemler, Simülatör ve Sulama Sistemi Ünitesi (2x1m)
AKIŞ KANALLARI
Bilgisayar Kontrollü Akış Kanalları (Kesit: 80 x 300 mm)
Akış Kanalları (Kesit: 80 x 300 mm)
Bilgisayar Kontrollü Akış Kanalları (kesit: 300 x 450mm)
Akış Kanalları (kesit: 300 x 450mm)
Sediment Transport Kanalları
Akışkan Yatak ve Akış Gözlemleme Ünitesi (Çalışma alanı 2000mmx610mm)
Akışkan Yatak ve Akış Gözlemleme Ünitesi (Çalışma alanı 4000mmx610mm)
HİDROLİK MAKİNELER-POMPALAR & FANLAR VE KOMPRESÖRLER
Bilgisayar Kontrollü Çoklu Pompa Test Ünitesi
Bilgisayar Kontrollü Çoklu Pompa Test Ünitesi - 2
Bilgisayar Kontrollü Santrifüj Pompa Ünitesi
Santrifüj Pompa Ünitesi
Bilgisayar Kontrollü Seri/Paralel Pompa Ünitesi
Seri/Paralel Pompa Ünitesi
Bilgisayar Kontrollü Dişli Pompa Ünitesi
Bilgisayar Kontrollü Eksenel Pompa Ünitesi
Bilgisayar Kontrollü Piston Pompa Ünitesi
Bilgisayar Kontrollü Santrifüj Fan Ünitesi
Santrifüj Fan Ünitesi
Bilgisayar Kontrollü Eksenel Fan Ünitesi
Eksenel Fan Ünitesi
Bilgisayar Kontrollü Santrifüj Kompresör Gösterim Ünitesi
Bilgisayar Kontrollü İki Kademeli Kompresör Test Deney Seti
Bilgisayar Kontrollü Pistonlu Kompresör Deney Seti
HİDROLİK MAKİNELER-TÜRBİNLER
Bilgisayar Kontrollü Radyal Akış Türbini
Bilgisayar Kontrollü Pelton Türbini
Bilgisayar Kontrollü Eksenel Akış Türbini
Bilgisayar Kontrollü Francis Türbini
Bilgisayar Kontrollü Kaplan Türbini
Bilgisayar Kontrollü Deneysel Reaksiyon Türbini
Bilgisayar Kontrollü Deneysel İtme Türbini
AERODİNAMİK
Bilgisayar Kontrollü Aerodinamik Tünel, 50x250 mm
Aerodinamik Tünel, 50x250 mm
Bilgisayar Kontrollü Aerodinamik Tünel, 1200x1200 mm
Bilgisayar Kontrollü Su Tüneli, 500x500 mm