Mühendislik Deney Setleri
  (Edibon) Mühendislik Deney Setleri
      Fizik
      Elektronik
      Haberleşme
      Elektrik
      Enerji
      Mekatronik ve Otomasyon
      Mekanik ve Malzeme
      Akışkanlar Mekaniği ve Aerodinamik
      Termodinamik ve Termoteknik
      Proses Kontrol
      Kimya Mühendisliği
      Gıda ve Su Teknolojileri
      Çevre Mühendisliği
      Biyomedikal Mühendislik
  (Pragma Industries) Hidrojen Enerjisi ve Yakıt Pili Deney Setleri
      Yakıt Pili Eğitim Setleri
      Yakıt Hücreleri
      Yakıt Hücresi Test Ekipmanları
      Elektronik Yükler
      Hidrojen Depolama
 
   Fizik, Kimya, Biyoloji Deney Setleri
  Bilgisayar Destekli Fizik, Kimya, Biyoloji Deney Setleri
      İlköğretim
      Ortaöğretim
  Fizik, Kimya, Biyoloji Deney Setleri
  Mikroskop
      Optika
      Ken-a-Vision
  Anatomi
  Modelscience
 
   Matematik Eğitim Setleri
  1-5 Matematik Seti
  6-8 Matematik Seti
 
   Temsilcilikler
  Edibon
  Pragma Industries
  Optika
  Dataharvest
  Ken-a-Vision
  MAD Education
  3B Scientific
  Modelscience
 
Elektronik - (Edibon) Mühendislik Deney Setleri - Mühendislik Deney Setleri

TEMEL ELEKTRONİK
TEMEL ELEKTRONİK
Güç Kaynakları
Güç Kaynağı
Güç kaynağı içeren temel ünite
Modüller
Yarı iletkenler I
Yarı iletkenler II
Osilatör
İşlemsel yükselteçler
Filtreler
Güç Elektroniği
Analog/Dijital Dönüştürücüler
Djjital/Analog Dönüştürücüler
Dijital Sistemler & Dönüştürücüler
Dijital Elektronik Temelleri
Temel Kombinasyonel Devreler
Temel Sırasal Devreler
Optoelektronik
Rezistans Transduser
Güç Kaynakları
Doğru Akım (Dc) Devreleri
Alternatif Akım (A.C.) Devreleri
Elektrik Network Devreleri
Elektromanyetizma
Trifaz Devreleri
Sıcaklık Uygulamaları
Sıcaklık & Basınç Uygulamaları
Işık Uygulamaları
Lineer Pozisyon Ve Kuvvet
Çevresel Ölçümler
Devre Geliştirme Modülü (BreadBoards)
Ses Ölçümleri
Kontrol Ve Regulasyon
Dairesel Hız Ve Pozisyon Kontrol
Mikroişlemciler

16 Bits Mikroişlemci

Z80 Mikroişlemci

Pratik Uygulama Boardları

8051 Mikrokontrolcü

68000 Mikroişlemci

DSP Mikroişlemci

Genişletme Birimi (şu modülleri içerir: analog çoğullayıcı, sayısal çoğaltıcı,fonksiyon jeneratörü, AM modülatörü, FM modülatörü
Motorlar, Jeneratörler ve Kontrol Üniteleri
Bilgisayar Destekli Öğretim Yazılımı Sistemi
Bilgisayar Destekli Eğitim Yazılımı Sistemi (Sonuç Hesaplama ve Analiz)
EDİBON Veri Toplama Sistemi
Bilgisayar Kontrollü Dijital sinyal İşlemcisi(DSP) Deney Seti
TRANSFORMATÖRLER VE SENSÖRLER
Transduser ve Sensör Eğitim Seti
EDİBON Veri Toplama Sistemi
Bilgisayar Destekli Öğretim Yazılımı Sistemi
Bilgisayar Kontrollü Ağırlık Ölçüm Sistemi
Basınç Sensörleri Kalibrasyon Sistemi
Modüler Sistem
Temel Ünite
Bilgisayar Kontrollü Temel Ünite
Temel Ünite
Test Modülleri
Titreşim ve Deformasyon Deney Modülü
Sıcaklık Deney Modülü
Basınç Deney Modülü
Akış Deney Modülü
Fırın Deney Modülü
Sıvı Seviyesi Deney Modülü
Takometre Deney Modülü
Yaklaşım Sensörü Deney Modülü
Pnömatik Deney Modülü
Işık Deney Modülü
ELEKTRONİK KİTLER
Elektronik Kitler
KONTROL ELEKTRONİĞİ
Bilgisayar Kontrollü Regulasyon Ve Kontrol Çalışma Ünitesi
Regülasyon Ve Kontrol Temel Eğitim Seti
Bilgisayar Kontrollü Analog/Dijital (A/D) Ve Dijital/Analog (D/A) Dönüştürü Çalışma Ünitesi
Bilgisayar Destekli Öğretim Yazılımı Sistemi
Bilgisayar Destekli Eğitim Yazılımı Sistemi (Sonuç Hesaplama ve Analiz)
ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK
Bilgisayar Kontrollü Güç Elektroniği Deney Seti( IGBTS ile birlikte)

(Dönüştürücüler: DC/AC + AC/DC + DC/DC + AC/AC)

Bilgisayar Kontrollü Güç Elektroniği Deney Seti

(Dönüştürücüler: AC/DC+AC/AC)

Güç Elektroniği Bilgisayar Destekli Dizayn Ve Simülasyon Yazılımı

(Dönüştürücüler: DC/AC, AC/DC, DC/DC, AC/AC)

Bilgisayar Kontrollü İleri Endüstriyel Servosistem Eğitim Seti (AC motorlar İçin)
Bilgisayar Kontrollü İleri Endüstriyel Servosistem Eğitim Seti (DC motorlar İçin)
Temel Servosistem Eğitim seti (DC motorlar için)
Bilgisayar Kontrollü Endüstriyel Servosistem Eğitimi Ünitesi (DC motorlar için)
Bilgisayar Destekli Öğretim Yazılımı Sistemi
Bilgisayar Destekli Eğitim Yazılımı Sistemi (Sonuç Hesaplama ve Analiz)