Mühendislik Deney Setleri
  (Edibon) Mühendislik Deney Setleri
      Fizik
      Elektronik
      Haberleşme
      Elektrik
      Enerji
      Mekatronik ve Otomasyon
      Mekanik ve Malzeme
      Akışkanlar Mekaniği ve Aerodinamik
      Termodinamik ve Termoteknik
      Proses Kontrol
      Kimya Mühendisliği
      Gıda ve Su Teknolojileri
      Çevre Mühendisliği
      Biyomedikal Mühendislik
  (Pragma Industries) Hidrojen Enerjisi ve Yakıt Pili Deney Setleri
      Yakıt Pili Eğitim Setleri
      Yakıt Hücreleri
      Yakıt Hücresi Test Ekipmanları
      Elektronik Yükler
      Hidrojen Depolama
 
   Fizik, Kimya, Biyoloji Deney Setleri
  Bilgisayar Destekli Fizik, Kimya, Biyoloji Deney Setleri
      İlköğretim
      Ortaöğretim
  Fizik, Kimya, Biyoloji Deney Setleri
  Mikroskop
      Optika
      Ken-a-Vision
  Anatomi
  Modelscience
 
   Matematik Eğitim Setleri
  1-5 Matematik Seti
  6-8 Matematik Seti
 
   Temsilcilikler
  Edibon
  Pragma Industries
  Optika
  Dataharvest
  Ken-a-Vision
  MAD Education
  3B Scientific
  Modelscience
 
Çevre Mühendisliği - (Edibon) Mühendislik Deney Setleri - Mühendislik Deney Setleri

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ DENEY SETLERİ
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ DENEY SETLERİ
Bilgisayar Kontrollü Hidrolojik Sistemler, Yağmur Simulatörü ve Sulama Sistemleri Deney Ünitesi(4x2m)
Bilgisayar Kontrollü Hidrolojik Sistemler, Yağmur Simulatörü ve Sulama Sistemleri Deney Ünitesi(2x1m)
Hidrolojik Sistemler, Yağmur Simulatörü ve Sulama Sistemleri Deney Ünitesi((2x1m)
Yer altı Suyu Akışı Deney Ünitesi
Bilgisayar Kontrollü Yeraltı Suyu ve Toprak Nemliliği Çalışma Deney Ünitesi
Yeraltı Suyu ve Toprak Nemliliği Çalışma Deney Ünitesi
Lizimetre Gösterimi Deney Ünitesi
Drenaj Permeametresi Deney Ünitesi
Bilgisayar Kontrollü Drenaj ve Sızıntı Tankı Deney Ünitesi
Drenaj ve Sızıntı Tankı Deney Ünitesi
Filtrelenebilirlik İndeksi Deney Ünitesi
Sedimantasyon Deney Ünitesi
Bilgisayar Kontrollü Sedimantasyon Tankı Deney Ünitesi
Sedimantasyon Tankı Deney Ünitesi
Geçirgenlik/Akışkanlaştırma Deney Ünitesi
Akışkan Yatak ve Akış Gözlemleme Deney Ünitesi (Çalışma alanı 4000mmx610 mm)
Akışkan Yatak ve Akış Gözlemleme Deney Ünitesi (Çalışma alanı 2000mmx600mm)
İnfiltrasyon Gösterim Ünitesi
Bilgisayar Kontrollü Depolama Haznelerinde Geçici Drenaj Prosesleri Deney Ünitesi
Toprak/Su Model Tankı
Bilgisayar Kontrollü Derin Yatak Filtresi Deney Ünitesi
Derin Yatak Filtresi Deney Ünitesi
İyon Değiştirme Deney Ünitesi
Bilgisayar Kontrollü Aerobik Çürütücü Deney Ünitesi
Aerobik Çürütücü Deney Ünitesi
Bilgisayar Kontrollü Anaerobik Çürütücü Deney Ünitesi
Anaerobik Çürütücü Deney Ünitesi
Bilgisayar Kontrollü Flokülasyon Test Deney Ünitesi
Flokülasyon Test Deney Ünitesi
Bilgisayar Kontrollü Havalandırma Deney Ünitesi
Havalandırma Deney Ünitesi
Bilgisayar Kontrollü Ters Osmoz/Ultrafiltrasyon Deney Ünitesi
Bilgisayar Kontrollü Su Kalitesi Kontrol Ünitesi
Bilgisayar Kontrollü Su Arıtma Tesisi Ünitesi 1
Bilgisayar Kontrollü Su Arıtma Tesisi Ünitesi 2
Bilgisayar Kontrollü Oksidasyon Ünitesi
Bilgisayar Kontrollü Adsorpsiyon Ünitesi