Mühendislik Deney Setleri
  (Edibon) Mühendislik Deney Setleri
      Fizik
      Elektronik
      Haberleşme
      Elektrik
      Enerji
      Mekatronik ve Otomasyon
      Mekanik ve Malzeme
      Akışkanlar Mekaniği ve Aerodinamik
      Termodinamik ve Termoteknik
      Proses Kontrol
      Kimya Mühendisliği
      Gıda ve Su Teknolojileri
      Çevre Mühendisliği
      Biyomedikal Mühendislik
  (Pragma Industries) Hidrojen Enerjisi ve Yakıt Pili Deney Setleri
      Yakıt Pili Eğitim Setleri
      Yakıt Hücreleri
      Yakıt Hücresi Test Ekipmanları
      Elektronik Yükler
      Hidrojen Depolama
 
   Fizik, Kimya, Biyoloji Deney Setleri
  Bilgisayar Destekli Fizik, Kimya, Biyoloji Deney Setleri
      İlköğretim
      Ortaöğretim
  Fizik, Kimya, Biyoloji Deney Setleri
  Mikroskop
      Optika
      Ken-a-Vision
  Anatomi
  Modelscience
 
   Matematik Eğitim Setleri
  1-5 Matematik Seti
  6-8 Matematik Seti
 
   Temsilcilikler
  Edibon
  Pragma Industries
  Optika
  Dataharvest
  Ken-a-Vision
  MAD Education
  3B Scientific
  Modelscience
 
Kimya Mühendisliği - (Edibon) Mühendislik Deney Setleri - Mühendislik Deney Setleri

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ TEMEL DENEY SETLERİ
KİMYASAL PROSESLER
REAKTÖRLER
Bilgisayar Kontrollü Kimyasal Reaktör Sistemi
Bilgisayar Kontrollü Kimyasal Reaktör Eğitim Sistemi
Kimyasal Reaktör Eğitim Sistemi
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ TEMEL DENEY SETLERİ
Bilgisayar Kontrollü Gaz Absorpsiyon Kolonu
Gaz Absorpsiyon Kolonu
Bilgisayar Kontrollü Sıvı-Sıvı Ekstraksiyon Ünitesi
Sıvı-Sıvı Ekstraksiyon Ünitesi
Bilgisayar Kontrollü Sürekli Distilasyon Ünitesi
Sürekli Distilasyon Ünitesi
Bilgisayar Kontrollü Kesikli Distilasyon Ünitesi
Kesikli Distilasyon Ünitesi
Bilgisayar Kontrollü Katı-Sıvı Ekstraksiyon Ünitesi
Katı-Sıvı Ekstraksiyon Ünitesi
Bilgisayar Kontrollü Yükselen Film Buharlaştırıcı Deney Ünitesi
Bilgisayar Kontrollü Düşen Film Buharlaştırıcı. (Bilgisayar Kontrollü Yükselen Film Buharlaştırıcı Deney Ünitesi için Aksesuar)
Yükselen Film Buharlaştırıcı Deney Ünitesi
Düşen Film Buharlaştırıcı. (Yükselen Film Buharlaştırıcı Deney Ünitesi için Aksesuar)
Bilgisayar Kontrollü Düşen Film Buharlaştırıcı Deney Ünitesi
Bilgisayar Kontrollü Çift Etkili Yükselen Film Buharlaştırıcı Deney Ünitesi
Bilgisayar Kontrollü Çift Etkili Düşen Film Buharlaştırıcı. (Bilgisayar Kontrollü Çift Etkili Yükselen Film Buharlaştırıcı Deney Ünitesi için Aksesuar)
Çift Etkili Yükselen Film Buharlaştırıcı Deney Ünitesi
Çift Etkili Düşen Film Buharlaştırıcı. (Çift Etkili Yükselen Film Buharlaştırıcı Deney Ünitesi için Aksesuar)
Bilgisayar Kontrollü Islak Yüzeyli Gaz Absorpsiyon Kolonu
Bilgisayar Kontrollü Sıvı Kütle Transferi ve Difüzyon Katsayısı deney Ünitesi
Sıvı Kütle Transferi ve Difüzyon Katsayısı deney Ünitesi
Bilgisayar Kontrollü Gaz Kütle Transferi ve Difüzyon Katsayısı deney Ünitesi
Gaz Kütle Transferi ve Difüzyon Katsayısı Deney Ünitesi
Bilgisayar Kontrollü Cracking Kolonu
Bilgisayar Kontrollü Kristalizasyon Deney Ünitesi
Kristalizasyon Deneyt Ünitesi
Bilgisayar Kontrollü Sabit Yataklı Absorpsiyon Deney Ünitesi
KİMYASAL PROSESLER
Katı/Sıvı Karıştırma Deney Ünitesi
Korozyon Çalışma Deney Ünitesi
Sedimantasyon Çalışma Deney Ünitesi
Bilgisayar Kontrollü Sabit ve Akışkan Yatak Deney Ünitesi
Sabit ve Akışkan Yatak Deney Ünitesi
Bilgisayar Kontrollü Kesikli Çözücü Ekstraksiyonu ve Ayrıştırma Deney Ünitesi
Katı Eldesi Deney Ünitesi
Bilgisayar Kontrollü Sürekli ve Kesikli Filtrasyon Deney Ünitesi
Sürekli ve Kesikli Filtrasyon Deney Ünitesi
Bilgisayar Kontrollü Derin Yatak Filtresi Deney Ünitesi
Derin Yatak Filtresi Deney Ünitesi
İyon Değişimi Deney Ünitesi
Bilgisayar Kontrollü Tepsili Kurutucu
Bilgisayar Kontrollü Spreyli Kurutucu
Bilgisayar Kontrollü Gaz Yıkama Prosesi Deney Ünitesi
Bilgisayar Kontrollü Su Demineralizasyonu ve Proses Tesisi Deney Ünitesi
Bilgisayar Kontrollü Piroliz Deney Ünitesi
REAKTÖRLER
Bilgisayar Kontrollü Kimyasal Reaktör Sistemi
Bilgisayar Kontrollü Kimyasal Reaktör Sistemi
Karıştırıcılı İzotermal Reaktör
Distilasyonlu İzotermal Reaktör
Tübüler Akış Reaktörü
Adiyabatik ve İzotermal Reaktör
Karıştırıcılı Seri Reaktörler
Bilgisayar Kontrollü Kimyasal Reaktör Eğitim Sistemi
Bilgisayar Kontrollü Kimyasal Reaktör Eğitim Sistemi
Sürekli Karıştırmalı Tank ReaktörPlug Flow
Tübüler Akış Reaktörü
Karıştırmalı Seri Tank Reaktörler
Laminar Akış Reaktörü
Plug Flow Reaktör
Kimyasal Reaktör Eğitim Sistemi
Kimyasal Reaktör Eğitim Sistemi
Sürekli Karıştırmalı Tank Reaktör
Tübüler Akış Reaktörü
Karıştırmalı Seri Tank Reaktörler
Laminar Akış Reaktörü
Plug Flow Reaktör
Bilgisayar Kontrollü Katalitik Reaktörler
Katalitik Reaktörler
Bilgisayar Kontrollü Kesikli Enzim Reaktörü
Bilgisayar Kontrollü Airlift Reaktör